Op vrijdag 20 september 2013 verdedigde Nienke Roelants (Lic. geschiedenis KULeuven 2004 en GAS Internationale betrekkingen en conflictbeheersing KULeuven 2005) haar proefschrift: “Lutheran astronomers after the Fall (1540-1590). A reappraisal of the Renaissance dynamic between religion and astronomy” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Steven Vanden Broecke.
Nienke Roelants werd hiermee de 186ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.