Van oudsher vormt het Groot Kanon één van de bekendste bezienswaardigheden van Gent. Toch heerst nog veel onduidelijkheid over dit merkwaardig monument. Marc Beyaert, oud student geschiedenis van de UGent en voormalig lesgever aan de Koninklijke Militaire School, werpt licht op dit unieke wapentuig en de middeleeuwse krijgskunst in een recent verschenen boek.

Boek De Dulle Griet of het Groot Kanon te Gent: casus van de vijftiende-eeuwse krijgskunst en technologie, 352 blz., 192 afbeeldingen, uitgegeven in eigen beheer, 30 €  (ISBN 9789463969123).

Te bestellen bij de auteur marc.beyaert@gmail.com