Recent verscheen het boek In wiens woorden kunnen we wonen ? Religie en ideologie in historisch perspectief. Hierin beschrijft Ben Wuyts de mechanismen waarmee godsdiensten en ideologieën leiden tot onderdrukking en geweld. Gedreven door een passie naar macht sluiten religieuze en wereldlijke leiders een bondgenootschap die doorheen alle tijden steeds opnieuw tot stand komt.

Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor een breed lezerspubliek met belangstelling voor de ontstaansgeschiedenis van monotheïstische godsdiensten en toonaangevende ideologieën.

Ben Wuyts studeerde geschiedenis aan de UGent en is laureaat van de Jan Dhondtprijs. Tijdens zijn loopbaan was hij onder meer schooldirecteur en docent aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen te Schaarbeek.

Uitgegeven bij De Boekenmaker Linden-Leuven, 2020, 292 blz., intekenprijs 27 euro, vanaf juni in de boekhandel (ISBN 9789082804461).