In 2023 organiseert de Vakgroep Geschiedenis van de UGent een nieuwe editie van de Geschiedenis Olympiade voor alle middelbare scholen. Het project laat jongeren uit het secundair onderwijs op een laagdrempelige en inclusieve wijze kennismaken met geschiedenis als discipline en toont de meerwaarde ervan voor de samenleving. De Olympiades promoten niet alleen opleidingen, maar stimuleren tevens leerlingen en helpen hen bij hun studiekeuze.

De Geschiedenis Olympiade zal in 2023 doorgaan met als centrale thema vergeten geschiedenissen. De leerlingen bepalen samen met de leerkracht welk thema ze willen uitwerken en onder welke vorm (video, kunstwerk, interviews, fotoreportage, podcast, stripverhaal, wandelroute, …). Meerdere klassen uit een school mogen deelnemen. Samenwerking tussen vakdomeinen wordt aangemoedigd.

Om de scholen te ondersteunen, wordt een lijst met experts ter beschikking gelegd die hun expertise kosteloos ter beschikking stellen van de klas/school. Dit kan gaan om een workshop, lezing (met bekende auteur), bezoek, archief, uitleg over bijvoorbeeld archivering, informatie opzoeken, inhoudelijke expertise, enz. (meer info vind je hier).

Een toonmoment met alle ingezonden werkjes en formele prijsuitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 5 mei 2023 in de namiddag (locatie volgt) met jury, welkomstwoord van de decaan, vakgroepvoorzitter, collega’s, enz. De werken van de deelnemende klassen worden dan tentoongesteld en de laureaten worden in de bloemetjes gezet.

Voor meer info zie de website van het project.

Klassen of scholen kunnen deelnemen door ten laatste op dinsdag 8 november 2022 het online deelnameformulier in te vullen.