Jaarlijks reikt het OSGG prijzen uit voor de beste eindverhandeling aan de opleiding Geschiedenis en de beste praktijk in de lerarenopleiding. Door het niet doorgaan van de contactdag ingevolge de covid-19 maatregelen konden we de laureaten niet op de gebruikelijke wijze in de bloemen zetten en aan het woord laten. Bij wijze van alternatief lichten ze hun opmerkelijke verhandelingen en projecten langs digitale weg toe. Bekijk de voorstellingen in deze korte boeiende filmpjes

    • Martijn Calleeuw. Piraterij, handel en ‘barbaren’ ? De ‘Litus Saxonicum’ in haar context (ca. 260 tot ca. 410) (laureaat André Schaepdrijverprijs 2019-2020 ex aequo).

  • Maxim Hoffman. De reis van Karel V doorheen Frankrijk (1539-1540) (laureaat André Schaepdrijverprijs 2019-2020 ex aequo).

  • Falco Van der Schueren. “Ars notariatus Hanoniensis”. Openbare notarissen en “hommes de fief” in de organisatie van vrijwillige rechtspraak binnen laatmiddeleeuws Henegouwen (1345-1467) (laureaat André Schaepdrijverprijs 2018-2019).

  • Bo Billiet voor het beste stagetraject in de lerarenopleiding Geschiedenis van de UGent (SLO), laureaat 2018-2019.

In 2019-2020 werd geen winnaar van de Jan Dhondtprijs aangeduid omdat door de coronamaatregelen geen normaal stageverloop kon worden georganiseerd.