Leo Baekeland, doctor in de natuurwetenschappen aan de UGent (1884) en uitvinder van het eerste kunstplastic of bakeliet, bouwde een bijzonder succesvolle loopbaan uit als ondernemer in de Verenigde Staten. In een recent verschenen boek gaat Joris Mercelis dieper in op het leven en het werk van deze internationaal vermaarde figuur. De auteur belicht de relatie tussen wetenschap en industrie in de late 19de en begin 20ste eeuw aan de hand van de loopbaan van de bekende uitvinder en zakenman. Hij beschrijft de groeiende band en afhankelijkheid die zich tussen wetenschap en industrie ontwikkelde.

Joris Mercelis is Assistant Professor aan de Johns Hopkins University te Baltimore. Hij doctoreerde aan de Vakgroep Geschiedenis van de UGent met een proefschrift over Baekeland (2013).

Het Engelstalige boek is verschenen bij MITT Press en kan hier besteld worden.