FARO, het Vlaamse Steunpunt voor Cultureel Erfgoed te Brussel, werft een junior onderzoeker aan voor het verzamelen en verwerken van cijfermateriaal over de cultureel-erfgoedsector, de ontwikkeling van een onderzoeksagenda en de valorisatie van onderzoeksresultaten. Het gaat om een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar, verlengbaar met 1 jaar). Solliciteren kan tot uiterlijk 15 november.

Meer info.