Van oktober tot december 2019 kunt u op dinsdagavond gaan luisteren naar een reeks lezingen aan de UGent die onderzoeken hoe het christendom zich van de kunst bediend heeft en andersom. De lezingenreeks wordt georganiseerd door het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities en de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap. De thema’s die op de verschillende data aan bod komen vindt u hier terug.

Toegang

Wie als externe één of meerdere individuele lezingen wil volgen, betaalt aan de ingang 5 euro per lezing. Externen die de volledige reeks willen volgen schrijven zich ook online in. De lezingen zijn gratis voor studenten en personeel van de UGent.

Men kan de lezingen volgen op verschillende manieren: in los verband, één enkele of meerdere lezingen, maar ook als een aaneengesloten facultaire permanente vorming (PEV). Wie deze laatste formule kiest, dient zich in te schrijven: men betaalt 40 euro voor de hele reeks en krijgt na afloop een getuigschrift.

Aankondiging

Christendom en kunst, lezingen 2019