Het land dat nooit was Experimentele ‘Wat als?’-geschiedschrijving: dit is wat het unieke boek Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België ons brengt. Een aantal historici herschreven op een radicale maar geloofwaardige manier tien historische casussen die het België van vandaag sterk hebben bepaald. Het resultaat is een counterfactual nationale geschiedenis, waarin de Boerentoren in Oostende staat, Congo nooit een Belgische kolonie was, België uitblinkt in ruimtelijke ordening, Leopold III collaboreerde met Hitler, de Belgische kust gekend staat voor haar ongereptheid, Antwerpen een Nederlandse stad is en België een republiek.
Deze ‘tegenfeitelijke’ invalshoek werpt op een wetenschappelijke manier onverwacht nieuw licht op hedendaagse Belgische problematieken. Het werkelijke België wordt benaderd voor wat het is: een product van de grilligheid en contingentie van de geschiedenis. De gedurfde aanpak van het boek krijgt zelfs de zegen van Henri Pirenne.
Een aantal OSGG’ers werkten mee aan Het land dat nooit was: Maarten Van Ginderachter, Koen Aerts, Antoon Vrints, Gita Deneckere, Bruno De Wever en Christophe Verbruggen.

Van Ginderachter, Maarten; Aerts, Koen; Vrints, Antoon (reds): Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België. Antwerpen: De Bezige Bij, 2014, 352 p.
Op maandag 20 oktober 2014 om 20u wordt het voorgesteld in De Studio in Antwerpen (Maarschalk Gerardstraat 4). Marc Boone (decaan faculteit L&W UGent) leidt het boek in, waarna Koen Fillet (Radio 1) in gesprek gaat met de samenstellers.
Indien u dit evenement wil bijwonen, gelieve te verwittigen via: hetlanddatnooitwas@gmail.com