Oud-inspecteur geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Van de Voorde (jg. 1967) publiceerde zopas Naar één wereld. De drie stappen van de globalisering. 16de-21ste eeuw.
Volgens Van de Voorde heeft ook economie een geschiedenis en dus ook de huidige globalisering. Zijn stelling is dat de huidige globalisering de derde in de rij is. De eerste globalisering was een mercantiel en koloniaal (16de-18de eeuw). De tweede was een industriële en imperialistische globalisering tijdens de lange 19de eeuw. Die leerde ons dat een globalisering niet uit de lucht komt vallen, maar ‘mensenwerk’ is en – indien slecht ‘gemanaged’ – ook afgebroken kan worden, wat gebeurd is in 1914. Pas zo’n 75 jaar later werd opnieuw het niveau bereikt van de tweede globalisering. De derde globalisering is de digitale en financiële globalisering (voor en na 2000). Dat historisch verhaal brengt hij in dit boek, waarbij hij ook de huidige situatie bijzonder kritisch bekijkt: de asymmetrie tussen de reële economie en de financiële ‘trouvailles’ is voor hem een signaal dat er in de voorbije decennia heel wat is misgelopen .

Naar één wereld. De drie stappen van de globalisering. 16de-21ste eeuw. Kalmthout: Uitgeverij Pelckmans/Walburg Pers, 2014, 382 pp. € 24,50.