Ons medelid Anne Adé (jg. 1986), die eerder al haar sporen verdiende als researcher bij VRT-Panorama en als redacteur bij Wereld Magazine en Div@zine, is momenteel eindredacteur van Eos Memo, een nieuw geschiedenistijdschrift (2011) waarvan zopas het tweede nummer verscheen, met artikels over Clovis, de geschiedenis van de sport, Mercator, volkstuintjes in WO2, en een curieuze affaire: hoe Congo na de dood van Leopold II bijna Hongaars werd.