Marieke Anaf Marieke Anaf (jg. 2010) won in december 2011 de eerste editie van de Prijs van Resonant. Met haar socio-historische studie over jazz in het interbellum wist zij de jury op overtuigende wijze voor zich te winnen. Ze ontving € 1.000.

Resonant vzw (Centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed, Leuven) organiseert tweejaarlijks een prijsuitreiking voor studenten van het hoger onderwijs. Alle universiteits- en conservatoriumstudenten die afstuderen met een scriptie over (een aspect van) muzikaal erfgoed in Vlaanderen en/of Brussel kunnen deelnemen. Vanuit welk standpunt het onderzoek gevoerd werd (historisch, muziekanalytisch, artistiek, beleidsmatig,…) speelt daarbij geen rol.

Voor de allereerste editie meldden zich drie studenten aan. Ondanks dat lage aantal was de diversiteit in de behandelde onderwerpen groot. Barbara Rodrigus (Taal- en Letterkunde, Universiteit Antwerpen) onderzocht de relaties tussen 17de- en 18de-eeuwse drukkers. Aan de hand van een typografische analyse stelde zij een stamboom op van de drukkers van Daniël Bellemans’ Den Lieffelijcken Paradys-voghel. Lotte Remmen (Viool, Koninklijk Conservatorium Antwerpen) bestudeerde vanuit artistiek oogpunt de 18de-eeuwse populaire dansmuziek in Vlaanderen. Voor de uitvoering van de toenmalige contradansen liet ze zich inspireren door de contemporaine Ierse speelstijl. Marieke Anaf ten slotte onderzocht vanuit een socio-historisch perspectief de jazz tijdens het interbellum. Met Brussel als geografische focus bestudeerde ze welke factoren en actoren (en hoe die) een rol speelden in de introductie, verspreiding en vestiging van jazz.

De jury, samengesteld uit de experten Jan Roegiers (voorzitter), Wim Bosmans, Gilbert Huybens en Leon Lhoëst, koos unaniem voor Marieke, omwille van de gedegen wetenschappelijke onderbouw van haar masterproef (dankzij uren archiefonderzoek), in combinatie met een ‘volwassen’ wetenschappelijke ingesteldheid en een vlotte pen. Bovendien ademt het hele werkstuk de gedrevenheid en het enthousiasme van zijn auteur. Mariekes masterproef vormt een absolute meerwaarde voor het onderzoek naar jazz in België.