De Universiteit van Valencia is samen met de UGent (VG Pedagogie) een project gestart om de geschiedenis van de ‘Spaanse Exile’ niet verloren te laten gaan. In de jaren 1937-1939 zijn heel wat Spaanse kinderen opgevangen bij Belgische families, in verschillende Belgische steden. Wij willen een beeld proberen te vormen van deze gebeurtenissen aan de hand van de verhalen van mensen die tijdens de Spaanse Burgeroorlog als kind van Spanje naar hier zijn gekomen, of van de families of andere betrokkenen die deze kinderen opgevangen hebben.

Heb je interesse om je ervaringen hierover te delen, neem dan contact op met andres.payarico@ugent.be of bel naar 09/264.63.82.
Om dit onderzoek te onderbouwen, zijn daarnaast ook geïnteresseerd in historisch archiefmateriaal uit deze periode, zoals foto’s, artikels, postkaarten, brieven, kledij.