Iets meer dan een decennium geleden, in 2000, gingen Vlaamse en Nederlandse tijdschriften voor industriële archeologie samen, en sedertdien verschijnt het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek‘. Het tijdschrift is inmiddels, qua oplage en verspreiding en ook inhoudelijk, het meest vooraanstaande tijdschrift voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed in het Nederlandse taalgebied. Vanaf dit jaar verschijnt het ook in een nieuw attractief formaat, volledig in kleur.
Jaarlijks wordt één themanummer gepland (in 2011 een nummer over mouten, brouwen en stoken) en twee nummers waarin zowel inhoudelijke artikels, studies van industrieel-archeologische sites, herbestemming van gebouwen, industriële en technische musea en collecties, het omgaan met het roerend en immaterieel erfgoed van nijverheid en techniek, enz.

Mocht U bereid zijn om in de loop van volgende maanden een bijdrage te leveren aan één van de op stapel staande nummers, of mocht U personen kennen die zulks willen/kunnen, dan ontvangen wij graag een berichtje met daarin
– een voorgestelde titel
– een korte tekst (een tiental lijnen) waarin U het onderwerp voorstelt of situeert
– tegen wanneer de tekst kan verwacht worden.
Voor meer informatie kunt U steeds contact opnemen met (voor Vlaanderen:) redactie@vvia.be.
Een overzicht van alle reeds verschenen nummers en hun inhoud vindt U intussen op de website www.vvia.be (doorklikken vanaf de startpagina).