Het OSGG-bestuur heeft het genoegen je uit te nodigen op de jaarlijkse contactdag op zaterdag 28 maart 2020 in de Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent, die al enkele jaren een grondige renovatie ondergaat.

Wanneer: zaterdag 28 maart, van 14u tot 18u

Waar: Henri Van de Veldezaal in de Universiteitsbiliotheek,

Sint-Hubertusstraat 8

Programma

14:00-14:15 — Verwelkoming door de voorzitter en bekendmaking van het nieuwe OSGG-bestuur 2020-2022.

Uitreiking van de André Schaepdrijverprijs voor de beste masterscriptie voorgelegd in het academiejaar 2018-2019.

Uitreiking van de Professor Jan Dhondtprijs voor het beste stagetraject in de lerarenopleiding Geschiedenis (SLO) in het academiejaar 2018-2019.

14:15-15:00 — Lezing door dr. Sylvia Van Peteghem (Hoofdbibliothecaris) over “De geschiedenis van de Boekentoren”.

15:00-16:00 — Begeleide rondleiding door dr. Hendrik Defoort en Lut De Neve, in het nieuwe ondergrondse boekendepot van de universiteitsbibliotheek.

16:00-18:00 — Na de rondleiding is er tijd voor een gezellige receptie in het nieuwe Atrium van de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Deze bibliotheek is vlakbij gehuisvest, in de Rozier 44.

Inschrijven

De toegang is gratis, maar voorbehouden aan de OSGG-leden (en hun partner) die hun lidmaatschapsbijdrage 2019-2020 betaalden.

Gelieve tijdig en uiterlijk op 20 maart in te schrijven en te vermelden of u al dan niet met uw partner komt, via een mail naar osgg@ugent.be.