De OSGG-contactdag van zaterdag 28 maart gaat helaas niet door en wordt naar een latere datum verschoven.

Het uitstel geeft gevolg aan de aanbevelingen van de overheid en het universiteitsbestuur om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk in te perken.

Een nieuwe datum zal later worden vastgelegd. Het is de bedoeling om de contactdag vóór het einde van het werkingsjaar met het geplande programma te laten plaatsvinden.

We houden u onder meer via deze website op de hoogte.

De nascholing over burgerschapseducatie van 6 mei wordt om dezelfde reden naar een latere datum verschoven.