De Vakgroep Geschiedenis van de UGent zoekt een doctoraatsbursaal. Het betreft een positie gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UGent in het kader van een interdisciplinair onderzoeksproject “Nieuwsmedia en meervoudige natievorming in naoorlogs Vlaanderen (1945-1960)”. Promotoren zijn Bruno De Wever (Vakgroep Geschiedenis) en Daniël Biltereyst (Vakgroep Communicatiewetenschappen).

Het project onderzoekt de rol van nieuwsmedia in Vlaamse en Belgische natievormingsprocessen in naoorlogs Vlaanderen (1945-1960). Via beleidsanalyse, inhoudsanalyse en kritische discoursanalyse van geschreven pers, radio- en filmjournaals levert het project een bijdrage aan natievormingsonderzoek in naoorlogs Vlaanderen en de rol van nieuwsmedia hierin.

De doctoraatsbursaal voert onderzoek naar het beleid, de inhoud en het discours van een aantal Vlaamse kranten en nieuwsuitzendingen op de openbare radio m.b.t. natievorming.

Het gaat om een voltijds contract van bepaalde duur. Solliciteren kan tot uiterlijk 31 maart.

Meer info vind je hier