De stad Antwerpen is op zoek naar een nieuwe stadsarchivaris. De aan te werven persoon zal onder meer instaan voor het dagelijkse en zakelijke beheer van het Felixarchief en geeft leiding aan een uitgebreid team van medewerkers en vrijwilligers.

Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een masterdiploma en moeten minstens 5 jaar professionele ervaring kunnen voorleggen.

Solliciteren kan tot uiterlijk 28 februari.

Meer info vind je hier.