De Vakgroep Geschiedenis heeft een vacature beschikbaar voor een praktijkassistent.

De aan te werven persoon zal bijstand leveren bij het praktijkgericht onderwijs van de Vakgroep, in het bijzonder in het vakgebied van de klassieke oudheid en voor de algemene vakken van het eerste bachelorjaar. Tot het takenpakket behoren eveneens de voorbereiding en organisatie van de projectweek ‘De Verleden Week’.

Het gaat om een deeltijdse aanstelling (30%) voor één jaar die kan worden verlengd. De indiensttreding is voorzien op 1 oktober.

Solliciteren kan tot uiterlijk 13 juni.

Meer informatie vind je hier.