Bij AMSAB-ISG loopt een vacature voor een voltijdse publieksmedewerker. Tot het takenpakket van de aan te werven collega behoren ondermeer de programmatie, het ondersteunen van participatieve projecten en het vertalen van geschiedenis naar digitale media en leertools.

Kandidaten dienen te beschikken over een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld door onderwijs of ervaring.

De betrekking is van bepaalde duur (12 maanden, vanaf september) met mogelijke verlenging.

Solliciteren kan tot uiterlijk 26 juni.

Meer info vind je hier.