Prof. dr. Gita Deneckere heeft met haar biografie Leopold I. De eerste koning van Europa 1790-1865 de Henriëtte de Beaufort-prijs 2013, ter waarde van 2.500 euro, gewonnen.

De jury: ‘Het is onbetwistbaar dat deze op minutieus wetenschappelijk onderzoek gebaseerde biografie bijzonder grote waardering verdient, omdat hier een pakkend en breed historisch verhaal wordt gepresenteerd dat iedere lezer, zelfs als hij de ontwikkelingen in de negentiende eeuw slechts oppervlakkig kent, met plezier zal lezen, precies omdat het zo menselijk vervlochten is met correspondenties en geschreven is in een stijl en taal die heel toegankelijk is.’

Om de drie jaar reikt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de Henriëtte de Beaufortprijs uit voor ‘een in druk verschenen en in de Nederlandse taal geschreven biografie of autobiografie, afwisselend van de hand van een Nederlandse en van een Vlaamse auteur’. De prijs wordt uitgereikt op 25 mei 2013.

Eerdere laureaten van deze prijs waren Christine D’Haen, Joris van Parys en Hedwig Speliers. Gita Deneckere haalde met haar boek ook al de shortlists van de Davidsfonds Geschiedenisprijs en de Erik Hazelhoff Biografieprijs.