Vorig jaar brachten we met het OSGG een onvergetelijk bezoek aan de tentoonstelling Wonderlijke voyage in de Gentse Sint-Pietersabdij. Centraal in deze geslaagde expositie stond het handschrift van priester de Febure die de avontuurlijke reis van het schip Sint-Pieter naar Oost-Indië in de jaren 1721-1722 op levendige wijze beschrijft.

Onlangs verscheen een wetenschappelijke uitgave van dit unieke handschrift uit de Gentse universiteitsbibliotheek. De eigenlijke uitgave wordt voorafgegaan door een uitgebreide inleiding en verantwoording waarin de historische context, de auteur en het handschrift worden toegelicht.

Het geïllustreerde boek met hardcover is het werk van OSGG-leden Jan Parmentier (curator van de maritieme collectie bij het MAS) en Kristin Van Damme (adjunct van de directie bij Historische Huizen Gent).

Boek: Jan Parmentier & Kristin Van Damme, Een ontdekking van de wereld in de achttiende eeuw: reisdagboek van de Gentse aalmoezenier Michael de Febure 1721-1722. Walburg Pers, 2023,  42,80€

Meer info vind je hier.