De Middeleeuwen lijken een periode die mentaal gezien ver van ons is verwijderd, maar is dat wel zo? In zijn nieuwste boek “Van waarheden en werkelijkheid De opvattingen van de middeleeuwers in het blikveld van nu” duikt emeritus hoogleraar Ludo Milis in middeleeuwse, vooral verhalende teksten, om diepere structuren bloot te leggen van het denken en voelen van toen. Met citaten brengt hij de waarden en normen tot leven zoals tijdgenoten ze zelf formuleerden. Eerst kijkt Ludo Milis naar de houding tegenover God, andere goden en religies, en de problemen die er uit voortvloeiden in de middeleeuwse samenleving. Vervolgens gaat Millis in op de rol van eer en aanverwante waarden als basis van sociaal gedrag. Uiteindelijk wordt gepeild naar de rol van geesten en de onderwereld.
Het is verrassend om te zien hoe veel aspecten die voorgoed achter de rug leken, een nieuwe actualiteit en een grotere herkenbaarheid krijgen in onze multiculturele samenleving.
Uitgeverij Verloren, 2011, 160 p., ingenaaid, geïllustreerd, € 19. isbn 978-90-8704-220-2