Het Erfgoedhuis | Zusters van Liefde te Gent zoekt een directeur die de leiding van het Erfgoedhuis wil nemen.

De aan te werven persoon staat in en is verantwoordelijk voor het beheer, de ontsluiting en de bekendmaking van de collecties voor het publiek. Hij of zij faciliteert en organiseert sessies binnen de werking Erfgoed en Welzijn en werkt samen met betrokken partners zoals andere erfgoedinstellingen, zorgorganisaties en opleidingen voor zorgberoepen.

Kandidaten dienen over een masterdiploma in de geschiedenis te beschikken met aantoonbare kennis of ervaring in collectiebeheer, monumentenzorg en publiekswerking (of zijn bereid om zich bij te scholen).

Het gaat om een voltijds contract.

Solliciteren kan tot uiterlijk 24 september (te richten aan Erfgoedhuis | Zusters van Liefde J.M., Molenaarsstraat 22, 9000 Gent of naar info@erfgoed.zvl.org).

Voor meer informatie kan u terecht bij de coördinator van het Erfgoedhuis, Kaat Leeman (kaat.leeman@erfgoed.zvl.org).