184ste doctoraatsverdediging: Geert Leloup (jg. 2001)

24/05/2014 12:46

Op woensdag 28 augustus 2013 verdedigde Geert Leloup (jg. 2001) zijn proefschrift: “Non pas un pouvoir illusoire. Ontstaan, rol en (on)macht van het Rekenhof (1814-1939)” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Luc François.
Geert Leloup werd hiermee de 184ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Prof. em. dr. Michel Baelde (OSGG-jg. 1958) overleden

12/05/2014 18:51

Baelde Michel Prof. em. dr. Michel Baelde werd geboren op 22 februari 1933 in Oudenburg – Westkerke. Hij overleed op 28 april 2014 in Blankenberge.
Hij was op 4 juli 1961 gehuwd met mevrouw Lea Verbiest.
In 1953 behaalde hij het diploma van geaggregeerde lager secundair onderwijs aan de Normaalschool Sint-Jozefinstituut Torhout.
In 1958 maakte hij bij prof. Egide Strubbe de licentiaatsverhandeling De Raad van State in de Nederlanden van 1531 tot 1578. Bijdrage tot de kennis van de instelling.In 1958 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.
In 1962 werd hij de 32ste doctor in de geschiedenis aan de UGent met de doctoraatsverhandeling De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de 16e eeuw. (Promotor was opnieuw prof. Strubbe).

Michel Baelde gaf eerst les in een Eeklose school. Van 1959 tot 1966 was hij aspirant en later navorser in het NFWO. Van 1966 tot 1969 was hij aan de UGent assistent van prof. Strubbe. Hij werd op 1 januari 1970 docent rechtsgeschiedenis aan de UGent. Hij volgde tegelijkertijd prof. Duverger op in de Vakdidactiek geschiedenis (1.01.1970-1991). Op 1.10.1980 werd hij in de Vakgroep Nieuwe geschiedenis benoemd tot hoogleraar en later gewoon hoogleraar.
Op 1 september 1993 ging hij met pensioen.
Michel Baelde was laureaat van de André Schaepdrijverprijs 1958.
Een overzicht van zijn publicaties is te vinden in: Hugo Soly en René Vermeir, Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber Amicorum prof. dr. M. Baelde. Gent, 1993, p. XI-XVIII.
Volgens zijn wil vond de afscheidsplechtigheid en de crematie plaats in intieme kring.

Prof. em. dr. Alfons Thijs (OSGG-jg. 1965) overleden

24/01/2014 11:57

Prof. em. dr. Alphonse (Alfons) K. L. THIJS overleed op 14 januari 2014 in het ziekenhuis Sint-Erasmus in Antwerpen – Borgerhout. Hij werd geboren in Antwerpen op 22 maart 1944. In 1973 huwde hij mevrouw Ilse Eggers (OSGG-jaargang 1966).
Zijn studies
Hij behaalde het kandidaatsdiploma geschiedenis aan de Ufsia in 1963. Aan de UGent maakte hij bij prof. Wilfrid Brulez de licentiaatsverhandeling “De zijdenijverheid te Antwerpen in de zeventiende eeuw” (gepubliceerd door het Gemeentekrediet in 1969). In 1970 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.
In 1978 werd hij aan de UGent (met opnieuw prof. Brulez als promotor) de 76ste doctor in de geschiedenis met de verhandeling “Van ‘werkwinkel’ tot ‘fabriek’. De textielnijverheid te Antwerpen van het einde der vijftiende tot het begin der negentiende eeuw“. Hij kreeg hiervoor in 1981 de Geschiedenisprijs van het Gemeentekrediet dat de verhandeling in 1987 publiceerde.
Zijn carrière
Alfons Thijs begon zijn wetenschappelijke carrière als navorsingsstagiair bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (1966-1967), wetenschappelijk medewerker van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis (1967-1968) en aspirant bij het NFWO (1968-1971).
Op 1 oktober 1971 maakte hij de overstap naar de Ufsia (die in 2003 opging in de UA). Hij werd er achtereenvolgens assistent (tot 1978), werkleider en deeltijds docent. (1978-1987), voltijds docent (1987-1988). Op 1 oktober 1988 werd hij benoemd tot hoogleraar in het Dept. Geschiedenis (Nieuwste en sociale geschiedenis) en het Dept. Politieke Wetenschappen. Hij was tevens directeur van het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis (Ufsia 1982-1991) en directeur van het Centrum voor Antwerpse Cultuurgeschiedenis (Ufsia/UA 1996-2004). Op 1 oktober 2004 ging hij met emeritaat.
Zijn publicaties
Thijs was een eminent sociaal-economisch historicus met een grote belangstelling voor de wereld van ‘gewone mensen’; hij was tevens een gerenommeerd kenner van de historiografie van de volkskunde.
Hij publiceerde zes boeken en drie tentoonstellingscatalogi, was (mede-)redacteur van drie bundels en auteur van meer dan 150 artikels.

Prof. dr. Jan Verbruggen (OSGG-jg. 1944) overleden

02/01/2014 22:31

De heer prof. em. dr. Jan Frans VERBRUGGEN ((jaargang 1944) is op 93-jarige leeftijd op 29 december 2013 in Koekelberg overleden. Hij werd geboren op 13 november 1920 in Willebroek – Tisselt.
Hij was de echtgenoot van mevrouw Lydie Vanden Eynde (overleden op 1 februari 2013, na 68 jaar huwelijk) en de vader van Léon Verbruggen.
Zijn studies
Aan de Koninklijke Militaire School in Brussel behaalde hij het diploma 85e promotie: Infanterie en Cavalerie, 1939-1940.
Hij maakte bij prof. François Louis Ganshof de licentiaatsverhandeling “Het leger van den graaf van Vlaanderen vanaf het ontstaan tot 1214″. In 1943 werd hij tevens kandidaat in de rechten via de Centrale Examencommissie.
In 1944 verwierf hij aan de UGent het diploma Geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs.
Na de heropening van de Militaire School behaalde hij het diploma 85e promotie: Alle Wapens, 1946-1947.
In 1951 werd hij met Ganshof als promotor aan de UGent de 16de doctor in de geschiedenis met de verhandeling “De krijgskunst in Vlaanderen: einde IXe – begin XVe eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de krijgskunst in West-Europa” (uitgegeven in 1954).
Zijn carrière
Van 1947 tot oktober 1956 was Jan Verbruggen officier in het Belgisch Leger, laatst als kapitein-commandant van de infanterie. In de Koninklijke Militaire School in Brussel gaf hij krijgsgeschiedenis, eerst als stagiair-repetitor (10.01.1948-30.11.1949), dan als repetitor (1.12.1949-30.11.1954) en ten slotte als docent (1.12.1954-31.08.1956).
Hij vertrok naar Congo en werd in Elisabethstad [nu Lubumbashi] gewoon hoogleraar aan de Officiële Universiteit van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi [de latere Université officielle du Congo] (1.09.1956-30.09.1967); hij was er decaan van de Faculteit LW in 1956-1959 en 1963-1966.
Op 1 oktober 1967 werd hij gewoon hoogleraar aan de Officiële Universiteit van Bujumbura [de latere Université officielle du Burundi]; ook daar werd hij decaan van de Faculteit LW in 1969-1971.
Hoewel hij op 3.11.1975 officieel met pensioen ging, was hij van 1974 tot 1976 nog hoogleraar aan het Institut supérieur des Cadres militaires in Bujumbura.
Terug in België vestigde Jan Verbruggen zich in Vilvoorde. Hij werkte als wetenschappelijk medewerker mee aan de BRT-programma’s van Maurice De Wilde (1.09.1977-31.12.1978).
Publicaties
Jan Verbruggen publiceerde heel wat boeken en artikels over de Vlaamse en West-Europese militaire geschiedenis in de middeleeuwen (en over de Slag der Gulden Sporen); een aantal ervan werd ook in het Engels vertaald.
Voor het boek 1302. Opstand in Vlaanderen (Lannoo, 2001) kreeg hij samen met zijn mede¬auteur Rolf Falter de Dr. Ferdinand Snellaertprijs 2001.

Jan Verbruggen is OSGG-bestuurslid geweest: penningmeester (1949-1951), secretaris (1951-1953) en ondervoorzitter (1957-1959).

Prof. em. dr. Edmond Voordeckers (OSGG-jg. 1962) overleden

14/11/2013 14:30

Op 82-jarige leeftijd overleed prof. em. dr. Edmond VOORDECKERS, echtgenoot van mevrouw Myette Declercq (jg. 1961).
Hij werd geboren op 8 augustus 1931 in Meerhout en overleed op 10 november 2013 in Gent.

Hij maakte bij prof. Jan Dhondt de licentiaatsverhandeling “Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium, 1667-1914”.
Hij behaalde in 1962 het diploma van kandidaat archivaris-paleograaf.
In 1963 verwierf hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.
In 1964 werd hij aan de UGent licentiaat Oost-Europese talen en culturen.
In 1968 werd hij aan de UGent dr. in de geschiedenis met de verhandeling “Johannes VI Kantakuzenos, Keizer (1347-1354) en Monnik (1354-1383). Bijdrage tot de geschiedenis van de Byzantijnse Kerk in de XIVe eeuw” (promotor: prof. Pieter Lambrechts).

Edmond Voordeckers werd wetenschappelijk medewerker aan het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis (1.10.1962-30.09.1964).
Na zijn legerdienst werd hij aan de UGent bij prof. Lambrechts assistent Oude Geschiedenis en Byzantinistiek (1.01.1966-31.07.1968), eerst- aanwezend assistent (1.08.1968-31.12.1973).
Daarna werd hij in de Vakgroep Slavistiek en Oost-Europakunde werkleider (1.01.1974-30.09.1986), docent (1.10.1972-30.09.1986) en tenslotte hoogleraar (1.10.1986-30.09.1996).
Daarnaast doceerde hij aan de KU Leuven als deeltijds lector (1.10.1969-30.09.1973) en deeltijds buitengewoon docent (1.10.1973-30.09.1996).
Op 1 oktober 1996 ging hij met pensioen c.q. emeritaat.

Prof. Voordeckers was erevoorzitter van het Belgisch Genootschap voor Byzantijnse Geschiedenis.

OSGG-professoren in de prijzen

16/10/2013 17:02

Dr. Jonas Braekevelt (jg. 2006) wint de prijs ‘Pro Civitate’ (uitreiking 14 december 2013).
Prof. Jan Dumolyn (jg. 1995) wint in Brugge de ‘Levend Archiefprijs’.
Prof. Steven Vanderputten (jg. 1998) is, Laureaat van de Koninklijke Academie 2013 in de klasse der menswetenschappen (uitreiking 14 december 2013).

182ste doctoraatsverdediging: Joris Mercelis

04/07/2013 11:03

Op dinsdag 21 mei 2013 verdedigde Joris Mercelis (Lic. KULeuven 2007) zijn proefschrift: “Leo H. Baekeland (1863-1944) as Scientific Entrepreneur. A Transatlantic Perspective on the Science-Industry Nexus” in het universitair Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, Campus De Sterre, Krijgslaan, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Christophe Verbruggen en prof. dr. Danny Seghers (directeur Museum voor de geschiedenis van de wetenschappen, UGent).
Joris Mercelis werd hiermee de 182ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

181ste doctoraatsverdediging: Marloes Deene (jg. 2008)

04/07/2013 10:52

Op dinsdag 14 mei 2013 verdedigde Marloes Deene (jg. 2008) haar proefschrift: “Aspects of Social Mobility in Classical Athens” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Arjan Zuiderhoek
Marloes Deene werd hiermee de 181ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

“Gent. Een geschiedenis van universiteit en stad” (2013)

13/05/2013 10:56

Ruben Mantels (Instituut vcor Publieksgeschiedenis, UGent) vertelt in “Gent. Een geschiedenis van universiteit en stad 1817-1940” een stads- geschiedenis vanuit het gezichtspunt van de UGent, sinds haar stichting tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Op 9 oktober 1817 was het groot feest in Gent: de Nederlandse prins Willem van Oranje installeerde die dag in de Aula in de Voldersstraat de universiteit. Het was het begin van een intense liaison die straks tweehonderd jaar oud is. Ze bevat memorabele episodes zoals de lange strijd om de ver- nederlandsing, en er zijn grote namen bij betrokken, zoals Emile Braun en August Vermeylen. Beeldbepalende universitaire gebouwen verspreidden zich over de stad, studenten palmden niet alleen de aula’s en de labo’s in maar ook de straten (en het nachtleven); Gentse professoren woonden in de stad en namen intens deel aan het verenigings- en het politieke leven. Je kunt het Gent van vandaag niet begrijpen zonder zijn universiteit en omgekeerd. Dit boek doet het verhaal en brengt onuitgegeven beelden van het universiteitsleven in de stad.

Ruben Mantels, Gent. Een geschiedenis van universiteit en stad 1817-1940. Mercatorfonds, 2013, paperback, 288 p., 85 ill., € 27,95. ISBN 9789462300057.

Gita Deneckere (jg. 1986) wint Henriëtte de Beaufortprijs 2013

02/04/2013 15:06

Prof. dr. Gita Deneckere heeft met haar biografie Leopold I. De eerste koning van Europa 1790-1865 de Henriëtte de Beaufort-prijs 2013, ter waarde van 2.500 euro, gewonnen.

De jury: ‘Het is onbetwistbaar dat deze op minutieus wetenschappelijk onderzoek gebaseerde biografie bijzonder grote waardering verdient, omdat hier een pakkend en breed historisch verhaal wordt gepresenteerd dat iedere lezer, zelfs als hij de ontwikkelingen in de negentiende eeuw slechts oppervlakkig kent, met plezier zal lezen, precies omdat het zo menselijk vervlochten is met correspondenties en geschreven is in een stijl en taal die heel toegankelijk is.’

Om de drie jaar reikt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de Henriëtte de Beaufortprijs uit voor ‘een in druk verschenen en in de Nederlandse taal geschreven biografie of autobiografie, afwisselend van de hand van een Nederlandse en van een Vlaamse auteur’. De prijs wordt uitgereikt op 25 mei 2013.

Eerdere laureaten van deze prijs waren Christine D’Haen, Joris van Parys en Hedwig Speliers. Gita Deneckere haalde met haar boek ook al de shortlists van de Davidsfonds Geschiedenisprijs en de Erik Hazelhoff Biografieprijs.

180ste doctoraatsverdediging: Sofie De Langhe (jg. 2005)

24/03/2013 21:59

Op donderdag 21 maart 2013 verdedigde Sofie de Langhe (jg. 2005) haar proefschrift: “Oude vrijsters. Bestaansstrategieën van ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland, late achttiende – begin negentiende eeuw” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Isabelle Devos.
Sofie De Langhe werd hiermee de 180ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

179ste doctoraatsverdediging: Jonas Braekevelt (jg. 2006)

08/03/2013 13:33

Op donderdag 7 maart 2013 verdedigde Jonas Braekevelt (jg. 2006) zijn proefschrift “Un prince de justice. Vorstelijke wetgeving, soevereiniteit en staatsvorming in het graafschap Vlaanderen tijdens de regering van Filips de Goede (1419-1467)” in de Aula van de UGent.
Promotor was prof. dr. Marc Boone.
Jonas Braekevelt werd hiermee de 179ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Lezing Jeroen Wijnendaele (OSGG jg. 2007) (19/03/2013)

08/03/2013 13:28

Op zaterdag 16 maart om 17 uur organiseerde AGAr (de Alumni Gentse Archeologen) i.s.m. het OSGG in Het Pand, Onderbergen 1, Gent een zeer gesmaakte lezing door Jeroen Wijnendale (OSGG jg. 2007), doctorandus aan het University College Cork (IE) en gewezen gastdocent aan de University of Melbourne (AU).
Met het onderwerp ‘Gods Gesel’ – Attila en de Hunse storm over Europa (435-453) ging de gastspreker in op een van de meest spraakmakende figuren uit de Europese geschiedenis. Onder de heerschappij van Attila bouwden de Hunnen het enige ‘barbaarse’ imperium uit dat Centraal-Europa in de late oudheid gekend heeft. Voor zijn Romeinse tijdsgenoten was hij een nachtmerrie die verwoestende plundertochten doorheen de keizerlijke Balkanprovincies ondernam.
De lezing ging aan de hand van contemporaine teksten, materiële getuigenissen en kaarten dieper in op de politieke structuren en etnische integratietechnieken die Attila in staat stelden de Romeinse superstaat uit te dagen.
De toegang was gratis voor AGAr-leden en OSGG-leden (en hun partner). Na de lezing volgde een kleine receptie.

Nieuw boek van Jan Dumolyn (jg. 1995)

11/12/2012 18:57

Op 20 december 2012 werd het nieuwe boek voorgesteld van Jan Dumolyn en Tjen Mampay (red.): België – Een geschiedenis van onderuit.
.”Duizenden jaren lang schreven kroniekschrijvers en andere historiografen bijna uitsluitend over koningen, vorsten, edellieden en andere machthebbers. Hun genie! Hun verfijnde smaak! Hun tralala! Wat een verschil met de geringe aandacht voor de kleine man. Bertolt Brecht dichtte het al: Die im Dunkeln sieht man nicht, wie in de duisternis staat, ziet men niet. Tenzij… je het perspectief van je camera verandert en de geschiedenis van onderuit belicht. Daar sluit naadloos bij aan. Beleef mee hoe de dertiende-eeuwse handwerkers uit Damme een greep naar de macht doen. Pieker mee met een zestiende-eeuwse metserdiender uit Gent die driekwart van zijn loon aan eten spendeert. Loop mee naar een school in het negentiende-eeuwse Luik waar de leerkracht ook barbier is. Dans met de Zinneke Parade de 21ste eeuw binnen. Kortom: luister naar de stem van de stemlozen. Want zij maakten onze geschiedenis.”
België. Een geschiedenis van onderuit, EPO, 2012, 254 p., ill., paperback (15 x 22,5 cm), € 20. isbn: 9789491297342

Nieuw boek Rik Merchie (jg. 2008)

27/11/2012 12:42

De jonge historicus-avonturier Rik Merchie (jg. 2008) vertrok op 3 september 2010 voor een lifttocht van meer dan drie maanden, vanop de hoogste “berg” van Gent (het Sint-Pietersplein) naar de voet van de hoogste berg ter wereld (het basiskamp aan de Mount Everest). Zijn hilarisch reisverhaal verscheen in mei 2012 als “Hitchhiking Everest: 10.000 km autostop & wagenziekte“.
Uitgeverij Vrijdag, paperback, 208 p., €16,90. ISBN 9789090267272. Meer info: www.hitchhikingeverest.org/partners.html

Nieuw boek van Herman Vandormael (jg.1966)

01/11/2012 18:31

Eind november 2012 verschijnt het nieuwe boek van dr. Herman Vandormael (jg. 1966): Kinderen van Theresienstadt. De laatste overlevenden van het concentratie kamp getuigen. Van de 15.000 kinderen in het KZ Theresienstadt overleefden er amper 100. Vandaag zijn er nog 15 in leven. Herman Vandormael sprak met hen.
De nazi’s propageerden Theresienstadt als een ‘kuuroord’ waar prominente joodse geleerden en kunstenaars rustig het einde van hun leven konden afwachten. In werkelijkheid stierven er 33.000 mensen door honger en ziekte; meer dan 80.000 mensen werden naar uitroeiingskampen als Auschwitz gedeporteerd. En toch was Theresienstadt iets speciaals. Honger, koude, ziekte en folteringen werden er verdrongen door kunst. Meer dan 15.000 kinderen kregen er teken- en muziekles en maakten er dichtoefeningen. De overlevering van de vele kunstwerken is overweldigend en vaak hartverscheurend.
Het boek telt 256 p. en kost € 19,99.
Uitgeverij Lannoo, ISBN 9789401404914, paperback met flappen.

Nieuwe roman van Yvan Vanden Berghe (jg.1963)

01/11/2012 18:05

Op 20 september 2012 verscheen de derde, autobiografisch getinte, roman van prof. em. Yvan Vanden Berghe ”1969, Het Jaar van Jelena. Geheime memoires van een professor“.
Het is het verhaal van de jonge docent Yvan die in 1969 aan de kersverse Limburgse universiteit begint aan een nieuw onderwijsproject. In dit boek probeert de auteur de denkwereld en de sfeer van zijn generatie aan het eind van de sixties te evoceren, tegen de achtergrond van de academische wereld. Als Koude Oorlog-specialist verweeft hij ook een spannend spionageverhaal in deze memoires. De Russisch-Nederlandse dichteres Jelena raakt hopeloos verliefd op een KGB-kapitein, waardoor de lezer meegesleept raakt in een thriller. Vanden Berghe doet ook een boekje open over zijn contacten met de CIA. Deze roman is een vervolg op ”1950, Mijn oom Kamiel“, maar kan ook los daarvan gelezen worden.
Het boek kan besteld worden bij uitgeverij Vertelpunt bvba, Opitterkiezel 67,3960 Bree 32 475 655 847 info@vertelpunt.be http://www.vertelpuntuitgevers.be: ISBN nummer 978-94-91220-18-0; hard copy, 215 p. €19,95 of e-book €6,95.

Fernand Roose, vierde oudste OSGG’er, is overleden (7 juli 2012)

26/10/2012 14:20

Op 7 juli 2012 overleed in zijn geboorteplaats Brugge de 98-jarige Fernand Roose. Geboren op 14 maart 1914 was hij de vierde oudste OSGG’er ooit (zijn collega Annemarie-Feytmans werd 101 jaar oud!). De oudste nog in leven zijnde OSGG’er is momenteel Kamiel Geert Van Acker (1914).
Fernand Roose slaagde in de 1e kandidatuur rechten aan de UGent in 1934 en behaalde er in 1938 de diploma’s van lic. geschiedenis en geaggregeerde hoger secundar onderwijs.
Hij werd achtereenvolgens leraar geschiedenis in de Athenea van Aalst (1939), Mechelen (1940), Hasselt (tot de Duitse inval van mei 1940) en Brugge (1945). Daarna bleef hij tot aan zijn pensioen in 1978 leraar geschiedenis in het Atheneum Eeklo en het Provinciaal Technisch Instituut Eeklo.
Op 14 oktober 1944 huwde hij de vroedvrouw Henriëtte De Kersgieter, met wie hij vier kinderen kreeg: Ingrid, Randi, Hilde en Jan.
Zijn echtgenote overleed op 12 april 1993 in Brugge.
Roose was oud-voorzitter van de Vlaamse Esperantobond, medestichter in 1937 van de Brugse Esperantogroep Paco kaj Justeco en erebestuurslid van Oud-A.K.V.S. Hij was tientallen jaren lang lid van het OSGG.

178ste doctoraatsverdediging: Wouter Ryckbosch (jg. 2006)

26/10/2012 13:42

Op woensdag 26 september 2012 verdedigde Wouter Ryckbosch (jg. 2006) in het auditorium van het Felixarchief, Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen zijn proefschrift “A Consumer Revolution under Strain. Consumption, Wealth and Status in Eighteenth-Century Aalst (Southern Netherlands)“.
Promotoren waren prof. dr. Jan Dumolyn (UGent), prof. dr. Bruno Blondé (UA), dr. Gerlinde Verbist (UA). Wouter Ryckbosch werd hiermee de 178ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Vijfde Popthesisprijs voor Kasper-Jan Raeman (jg. 2010)

21/10/2012 16:26

In juni 2011 week reikte Poppunt opnieuw de Popthesisprijs 2010 uit. Iedere universiteits- of hogeschoolstudent die een eindwerk schreef op, over of rond popmuziek of het brede muzieklandschap kon meedingen naar de erkenning en de cheque van € 500.
Een deskundige jury o.l.v. Gert Keunen (Rockacademie Tilburg / Briskey), bestaande uit Ayco Duyster (Studio Brussel), Sasha Van der Speeten (De Standaard, FM Brussel), Marc Steens (ClubCircuit), Pedro Debruyckere (International Association for the Study of Popular Music) en Wouter Degraeve (Muziekcentrum Vlaanderen) kende de prijs toe aan Kasper-Jan Raeman voor zijn masterscriptie uit 2010 “De organisatoren van jazz- en rockconcerten in Gent tijdens de jaren vijftig: een sociaal-culturele analyse“.
De uitreiking gebeurde in het STAM Gent,in aanwezigheid van een paar levende legenden uit die periode: Zaki, Gilbert Temmerman, Freddy Sunder, Lili Castel, Dan Ellery en Bertrand Flamang, organisator van Gent Jazz.

Kasper-Jan schreef z’n scriptie naar eigen zeggen omdat de jaren vijftig zeer interessant zijn, zowel wat muziekcultuur als jongeren- en consumentencultuur betreft, omdat die allen net dan geëxplodeerd zijn. Hij omschrijft de periode als “misschien wel het laatste decennium van de muzikale vrijheid”, omdat de majors in de eerste jaren nog geen grote greep hadden op de muziek.
De focus legt hij op Gent. Hij vraagt zich af hoe het komt dat twee van ‘s werelds meest memorabele muzikanten van de twintigste eeuw, de rock ‘n’ roll pionier Bill Haley en de jazzkoning Louis Armstrong, aan het einde van de jaren vijftig optraden in de Arteveldestad. Wie wist zo’n wereldsterren naar Gent te halen? Wie waren de gatekeepers toen, de pionnen tussen de producenten en de consumenten? Hoe zag hun maatschappelijk veld eruit, de politiek, ideologie of economische machtsverhoudingen?
De jury koos voor deze scriptie, omdat er een ontbrekend stukje Belgische muziekgeschiedenis in wordt beschreven. Centrale spelers uit het verleden, vergeten door iedereen, worden terug in het daglicht gezet. Het is het soort geschiedenisthesis die je anders naar het nu doet kijken. Bovendien is het werk zeer goed geschreven en zat de methodologie helemaal goed.
De volledige scriptie werd samengevat in de uitgave “Read Between The Lines” die online te raadplegen is op www.poppunt.be.

Petitie voor instituut voor taalvariatie was succes

28/09/2012 14:40

Prof. dr. Jacques Van Keymeulen (Germanist en historicus, jg. 1987) brengt de petitie op de website www.dialecterfgoed.be onder onze aandacht. Die petitie roept de Vlaamse overheid op om een instituut voor taalvariatie (dialecten) in Vlaanderen te ondersteunen. De rector van de UGent heeft de petitie reeds getekend, als 526ste.

Inmiddels (januari 2013) heeft de overheid een subsidie toegestaan die het mogelijk moet maken om het project af te ronden.

Nieuw boek van Gita Deneckere (jg.1986), Tom De Paepe (jg.2003) en Bruno De Wever (jg. 1983)

18/09/2012 10:28

Een geschiedenis van België is een uitloper van de colleges die de professoren Deneckere en De Wever geven aan de eerstejaarsstudenten van de UGent. Het biedt ook voor een ruimer publiek een diepgaande analyse en een toch zeer leesbare synthese van de resultaten van het recentere historisch onderzoek naar de Belgische geschiedenis, van de “Oude Belgen” tot nu. De nadruk ligt op de politieke en sociale breuklijnen die de huidige Belgische maatschappij bepalen. De internationale context waarin België ontstond en evolueerde wordt niet verwaarloosd. Het boek is rijk geïllustreerd en de vele kaartjes zijn een pluspunt.
Gent: Academia Press, 2012, 239 p. € 23,50.ISBN 978 90 382 1897 7

Nieuw boek van Hugo Soly (jg. 1967) en Catharina Lis

28/08/2012 12:03

In their magnum opus Worthy Efforts: Attitudes to Work and Workers in Pre-Industrial Europe Catharina Lis and Hugo Soly offer an innovative approach to the history of perceptions and representations of work in Europe throughout Classical Antiquity and the medieval and early modern periods. Covering the broadest possible range of historical writings to elucidate the subject, and using visual representations as sources of information as well, they address the significance of work for different groups and its impact on their sense of self-esteem and their social identity. The authors reject the standard historical account of perceptions of work. They question the clear distinction generally drawn between Classical Antiquity and subsequent periods, the revolutionary role attributed to Christianity, and the part played by monasticism, Humanism, the Reformation, and the Enlightenment.

Studies in Global Social History, vol. 10, Brill, 2012, XIV+664 p. Hardback, € 139,00. ISSN: 1874-6705 ISBN13: 9789004231436.
Info: http://www.brill.nl/worthy-efforts-attitudes-work-and-workers-pre-industrial-europe

Hugo Soly (1945) is Emeritus Professor of History at the Vrije Universiteit Brussel, and currently Guest Professor at the University of Antwerp. He has authored and co-authored many books and articles on the social history of pre-industial Europe.

Catharina Lis (1945) is Emeritus Professor of History at the Vrije Universiteit Brussel, and currently Guest Professor at the University of Antwerp. She has authored and co-authored many books, and has recently co-edited The Idea of Work (Ashgate, 2009).

Canadese geschiedenisprijs voor Klaartje Schrijvers (jg. 2002)

17/08/2012 11:00

The Political History Group, a committee affiliated with the Canadian Historical Association, is pleased to offer the 2012 prize for the best article in Canadian political history to Gregory P. Marchildon and Klaartje Schrijvers. Their study Physician Resistance and the Forging of Public Healthcare: A Comparative Analysis of the Doctors’ Strikes in Canada and Belgium in the 1960s was published in Medical History 55 p.203-222 (2011).
In their carefully researched article on mid-century health care reforms in Canada and Belgium, Marchildon and Schrijvers convincingly demonstrate how much the tools of comparative analysis can bring to our understanding of Canadian political history. By examining a familiar Canadian episode – the doctors’ strike in Saskatchewan that paved the way for first provincial and then national universal health insurance – within the context of similar global events, the authors are able to enrich our understanding of state formation. Using an approach that is both comparative in geography and in theme, combining as it does both medical and political history in Canada and Belgium, this article extends the narrow boundaries of all the areas under consideration. Focusing on medical associations and the interventions of government, Marchildon and Schrijvers ask new questions and approach old debates through a new methodological frame, providing scholars with an excellent model for future research. This is a timely and thoughtful article that clearly reconstructs the activities, rhetoric, and rationale of all central actors involved, while providing a clear, cogent, and comparative assessment.

Nieuw boek Bouke Billiet (jg.2003)

14/06/2012 12:03

Uitgeverij Wereldbibliotheek presenteerde op 15 juni 2012 in Gent – Sint-Amandsberg Bouke Billiets boek: In de naam van TienKamelen.
‘Thuis is de plaats die je moet ontvluchten om jezelf te vinden.’

Warm alvast op met een blik op trailer 1 en trailer 2:
www.facebook.com/IndenaamvanTienKamelen”

Friedrich Wilhelm Bessel Research Award voor Steven Vanderputten (jg. 1998)

14/05/2012 13:23

Op 17 april 2012 ontving prof. dr. Steven Vanderputten (jg.1998) de Friedrich Wilhelm Bessel Research Award van de Alexander von Humboldt Stiftung. Professor Vanderputten (UGent, Vakgroep Geschiedenis) ontvangt deze prestigieuze onderscheiding (en een premie van €45.000) als erkenning voor zijn baanbrekend werk op het vlak van de sociale- en cultuurgeschiedenis van de Westerse centrale middeleeuwen. De Friedrich Wilhelm Bessel Research Award werd uitgereikt op voordracht van prof. dr. Gert Melville (Technische Universität Dresden), één van de meest vooraanstaande specialisten in dit vakgebied.

Cultuurprijs Oost-Vlaanderen 2011 voor Frederik Buylaert (jg. 2003)

14/05/2012 13:16

De Provincie Oost-Vlaanderen reikt op 15 mei 2012 de cultuurprijs 2011 voor geschiedenis uit aan dr. Frederik Buylaert (jg.2003) voor zijn werk Eeuwen van ambitie. De adel in laatmiddeleeuws Vlaanderen.
Vorige winnaars waren de OSGG’ers:
Tim De Craene (jg.2008): cultuurprijs 2010 voor geschiedenis;
Dr. Nele Bracke (jg.1995): cultuurprijs 2009 voor geschiedenis;
Jacques De Ro (jg.1977): cultuurprijs 2007 voor heemkunde.

Nieuw boek Hugo Van de Voorde (jg. 1967)

11/05/2012 12:15

Het nieuwe boek van Hugo Van de Voorde (jg. 1967): Mensen of barbaren? biedt zoals de ondertitel aangeeft inderdaad “een eigenzinnig perspectief op de wereldpolitiek na 1945”. De auteur wijst op de enorme veranderingen die de geglobaliseerde wereld na 1945 onderging, zowel politiek, economisch, sociaal als technisch-wetenschappelijk, aan de hand van een reeks sleutelgebeurtenissenen, die telkens ingebed worden in een breder perspectief: de atoombommen op Japan 1945, de blokkade van Berlijn 1948-1949, de nationalisering van het Suezkanaal door Nasser 1956, Mitterrand en Kohl in Douaumont 1984, de Iraanse revolutie van 1979, de G20 in Seoul 2010, Tienanamen 1989, Nine Eleven 2001. De post-Amerikaanse wereld, de opkomst van nieuwe economieën, de ongehoorde stijging van de wereldbevolking met in het kielzog migraties, milieu en klimaatproblemen, de wijder wordende kloof tussen arm en rijk, ook in het Westen, de noodzaak om de mensen- rechten wereldwijd écht te gaan toepassen om de “barbarij” tegen te gaan… het lijstje is lang, maar Van de Voordes analyse haarscherp.
Uitg. Pelckmans, 2011, 560 p. € 32,50. ISBN 9789028964938.

Daan Schalck (jg. 1987) gekozen tot “Straffe Gentenaar 2011”

02/03/2012 01:45

De directeur-generaal van het Havenbedrijf Gent, Daan Schalck (OSGG jg. 1987), werd door de lezers van De Gentenaar uitgeroepen tot De Strafste Gentenaar in de categorie “Bedrijfsleven”. Daarnaast waren er nog zes andere winnaars in de categorieën politiek, cultuur, sport, media & entertainment, muziek en academische wereld. De vakjury koos uiteindelijk onder hen Fred Braeckman als “De Strafste Gentenaar 2011”.

Nieuw geschiedenistijdschrift: Eos Memo

22/02/2012 22:18

Ons medelid Anne Adé (jg. 1986), die eerder al haar sporen verdiende als researcher bij VRT-Panorama en als redacteur bij Wereld Magazine en Div@zine, is momenteel eindredacteur van Eos Memo, een nieuw geschiedenistijdschrift (2011) waarvan zopas het tweede nummer verscheen, met artikels over Clovis, de geschiedenis van de sport, Mercator, volkstuintjes in WO2, en een curieuze affaire: hoe Congo na de dood van Leopold II bijna Hongaars werd.

Marieke Anaf (jg. 2010) wint Prijs van Resonant 2011

21/02/2012 14:48

Marieke Anaf Marieke Anaf (jg. 2010) won in december 2011 de eerste editie van de Prijs van Resonant. Met haar socio-historische studie over jazz in het interbellum wist zij de jury op overtuigende wijze voor zich te winnen. Ze ontving € 1.000.

Resonant vzw (Centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed, Leuven) organiseert tweejaarlijks een prijsuitreiking voor studenten van het hoger onderwijs. Alle universiteits- en conservatoriumstudenten die afstuderen met een scriptie over (een aspect van) muzikaal erfgoed in Vlaanderen en/of Brussel kunnen deelnemen. Vanuit welk standpunt het onderzoek gevoerd werd (historisch, muziekanalytisch, artistiek, beleidsmatig,…) speelt daarbij geen rol.

Voor de allereerste editie meldden zich drie studenten aan. Ondanks dat lage aantal was de diversiteit in de behandelde onderwerpen groot. Barbara Rodrigus (Taal- en Letterkunde, Universiteit Antwerpen) onderzocht de relaties tussen 17de- en 18de-eeuwse drukkers. Aan de hand van een typografische analyse stelde zij een stamboom op van de drukkers van Daniël Bellemans’ Den Lieffelijcken Paradys-voghel. Lotte Remmen (Viool, Koninklijk Conservatorium Antwerpen) bestudeerde vanuit artistiek oogpunt de 18de-eeuwse populaire dansmuziek in Vlaanderen. Voor de uitvoering van de toenmalige contradansen liet ze zich inspireren door de contemporaine Ierse speelstijl. Marieke Anaf ten slotte onderzocht vanuit een socio-historisch perspectief de jazz tijdens het interbellum. Met Brussel als geografische focus bestudeerde ze welke factoren en actoren (en hoe die) een rol speelden in de introductie, verspreiding en vestiging van jazz.

De jury, samengesteld uit de experten Jan Roegiers (voorzitter), Wim Bosmans, Gilbert Huybens en Leon Lhoëst, koos unaniem voor Marieke, omwille van de gedegen wetenschappelijke onderbouw van haar masterproef (dankzij uren archiefonderzoek), in combinatie met een ‘volwassen’ wetenschappelijke ingesteldheid en een vlotte pen. Bovendien ademt het hele werkstuk de gedrevenheid en het enthousiasme van zijn auteur. Mariekes masterproef vormt een absolute meerwaarde voor het onderzoek naar jazz in België.

Nieuw boek Ludo Milis (jg. 1961)

31/01/2012 12:27

De Middeleeuwen lijken een periode die mentaal gezien ver van ons is verwijderd, maar is dat wel zo? In zijn nieuwste boek “Van waarheden en werkelijkheid De opvattingen van de middeleeuwers in het blikveld van nu” duikt emeritus hoogleraar Ludo Milis in middeleeuwse, vooral verhalende teksten, om diepere structuren bloot te leggen van het denken en voelen van toen. Met citaten brengt hij de waarden en normen tot leven zoals tijdgenoten ze zelf formuleerden. Eerst kijkt Ludo Milis naar de houding tegenover God, andere goden en religies, en de problemen die er uit voortvloeiden in de middeleeuwse samenleving. Vervolgens gaat Millis in op de rol van eer en aanverwante waarden als basis van sociaal gedrag. Uiteindelijk wordt gepeild naar de rol van geesten en de onderwereld.
Het is verrassend om te zien hoe veel aspecten die voorgoed achter de rug leken, een nieuwe actualiteit en een grotere herkenbaarheid krijgen in onze multiculturele samenleving.
Uitgeverij Verloren, 2011, 160 p., ingenaaid, geïllustreerd, € 19. isbn 978-90-8704-220-2

Nieuw boek Frederik Dhondt (jg. 2008)

31/01/2012 12:12

Frederik Dhondt (jg. 2008) publiceerde zopas zijn masterproef “Op Zoek naar Glorie in Vlaanderen. De Zonnekoning en de Spaanse Successie, 1707-1708 in de reeks Standen en Landen nr. 108 (Kortrijk, UGA, 520 p.).

Lodewijk XIV (1638-1715) is in de collectieve verbeelding het prototype van de absolute Ancien Régimevorst: een oorlogszuchtige, ijdele intrigant die de bevolking uitperste om in weelde te kunnen leven in het somptueuze Versailles. Dhondts boek toont een veel genuanceerder beeld: Lodewijk had nagenoeg nooit absolute macht. Hij was koning tussen en niet boven andere vorsten, hij regeerde achter de schrijftafel en niet op het slagveld, maar hij slaagde wel waar zijn voorgangers faalden. Bij zijn dood was Frankrijk beter dan ooit beschermd tegen aanvallen uit het Noorden en regeerde zijn kleinzoon in Madrid.

Dhondt bestudeerde twee cruciale jaren uit Lodewijks laatste grote oorlog. Archiefmateriaal, mémoires, afbeeldingen en een ongemeen rijke historiografie brengen kleur, reliëf en nuance, om uiteindelijk de karikatuur te begraven. In Vaubans loopgraven van Kust-Vlaanderen, op de chaotische hellingen rond Oudenaarde, in winterse Haagse achterkamertjes en in de wandelgangen van Versailles, Marly of Fontainebleau draaide Lodewijks efficiënt raderwerk, dat zijn tegenstanders hem enkel konden benijden.

Dit werk werd bekroond met de André Schaepdrijverprijs 2008 voor beste masterproef geschiedenis aan de UGent en de Scriptieprijs 2008 van de Belgisch-Nederlandse Werkgroep de Achttiende Eeuw.

Meer informatie: http://www.uga.be/uitgeverij/detail_nl.phtml?id=249.

177ste doctoraatsverdediging: Klaas Van Gelder (jg. 2005)

24/01/2012 16:39

Op vrijdag 27 januari 2012 verdedigde Klaas van Gelder (jg. 2005) zijn proefschrift “Tien jaar trial-and-error? De opbouw van het Oostenrijks bewind in de Zuidelijke Nederlanden (1716-1725)” in de Sint-Pietersabdij Gent.
Promotor was prof. dr. René Vermeir.
Klaas Van Gelder werd hiermee de 177ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

176ste doctoraatsverdediging: Hannes Lowagie (jg. 2007)

24/01/2012 16:36

Op donderdag 26 januari 2012 verdedigde Hannes Lowagie (jg. 2007) zijn proefschrift “Met brieven an de wet. Een studie van het stedelijk briefverkeer in het laatmiddeleeuwse graafschap Vlaanderen” in het KANTL, Gent.
Promotor wass prof. dr. Marc Boone.
Hannes Lowagie is de 176e doctor in de geschiedenis aan de UGent.

175ste doctoraatsverdediging: Christa Matthys (jg. 2003)

24/01/2012 16:29

Op donderdag 5 janauri 2012 verdedigde Christa Matthys (jg. 2003) haar proefschrift “Sex and the City. Servants and the diffusion of fertility control in Flanders (1830-1930)”.Promotoren waren prof. dr. Isabelle Devos en prof. dr. Eric Vanhaute.
Christa Matthys is de 175e doctor in de geschiedenis aan de UGent.

174ste doctoraatsverdediging: Sylvie De Smet (jg. 1999)

24/01/2012 16:25

Op donderdag 10 november 2011 verdedigde Sylvie De Smet (jg. 1999) haar proefschrift “Voor de conservatie van den lande. Bijdrage tot het onderzoek naar intermediaire structuren in het graafschap Vlaanderen. Geschiedenis van het Hoofdcollege van het Land van Waas (1515-1700) en inventaris van het archief (1310-1796)”.Promotoren waren prof. dr. René Vermeir en prof. dr. Gustaaf Janssens (KU Leuven/Algemeen Rijksarchief).
Sylvie De Smet is de 174ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

173ste doctoraatsverdediging: Bas Diemel

24/01/2012 16:20

Op woensdag 9 november 2011 verdedigde Bas Diemel (Ma. geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen 2005) zijn proefschrift “Daer es leven zonder sterven. Memoria en gemeenschapsvorming in Windesheimer kringen uit de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden”.
Promotor was prof. dr. Jeroen Deploige.
Bas Diemel is de 173ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Frank Uytterhaegen (OSGG-jg. 1976) overleden

04/01/2012 20:31

Frank Uytterhaegen

Op 27 december 2011 overleed in Beijing (China) Frank Uytterhaegen, 57 jaar oud. Hij werd geboren op 14 januari 1954 in Zottegem. Hij was de echtgenoot van mevrouw Pascale Geulleaume en vader van Carl-Willem en Aiko.

Frank Uytterhaegen maakte bij prof. Herman Balthazar de licentiaatsverhandeling Politisering en ideologisering van middenstands- groepen (UGent 1976).
Na zijn studies ontwikkelde hij een grote interesse voor de Chinese geschiedenis en taal. Hij werkte als FWO-onderzoeker op de UGent-vakgroep Nieuwste geschiedenis bij prof. Balthazar (1977-1982). Aan de UGent-vakgroep Politieke wetenschappen werd hij assistent bij prof. Helmut Gaus (1.07.1982-1.10.1985). Via een uitwisselingsprogramma doceerde hij in 1984 en 1985 aan enkele Chinese universiteiten.
In april 1985 richtte hij in Beijing Chinalink nv op, waarvan hij directeur-generaal werd. Dat consultancybedrijf legde succesvol contacten tussen de Chinese overheid en Vlaamse bedrijven als Bekaert en IBA.
Bij IBA (dat cyclotrons voor kankertherapie produceert) werd hij in januari 1987 area manager Azië en later president van IBA China.
Zijn passie voor Chinese kunst bracht hem ertoe om samen met de Nederlander Hans Van Dijk en Ai Weiwei in Beijing de kunstgalerij Chinese Art Archives & Warehouse op te richten (in 1998).
In 2000 werd hij als medeoprichter president van de Modern Chinese Art Foundation (MCAF) vzw in Beijing en in Gent.

In 1981 publiceerde hij samen met Etienne Verhoeyen het gerucht- makende boek De kreeft met de zwarte scharen. 50 jaar rechts en uiterst rechts in België.
Hij was een van de vijf auteurs van Maatschappelijke verandering en revolutie: Rusland 1860-1935, Duitsland 1860-1920, China 1850-1960, 1984.
Hij werkte ook mee aan Gaus, Helmut (ed.), Belgische Ministers en Staatssecretarissen 1960-1980: Politiek-biografisch lexicon, 1989.

De crematie vond plaats op 30 december 2011 in Beijing. Op 10 januari 2012 werd in de Vooruit in Gent een zeer druk bijgewoonde herdenkingsplechtigheid gehouden.

Giselle Nath (jg. 2011) wint Vlaamse Scriptieprijs 2011

20/12/2011 15:56

Giselle Nath (OSGG jg. 2011) won de tiende Vlaamse Scriptieprijs met de scriptie Voedselschaarste en voedselbedeling, tactieken en strategieën. Twee episodes uit bezet België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze vergeleek daarbij de aanpak van de hongersituatie in WO I in Aartrijke en Gent met die in Somalië nu. Om het effect van de schaarste op de gewone mens te beschrijven, gebruikte ze niet alleen de “officiële” bronnen van politie en bestuur, maar haalde ze ook interessante informatie uit volksliedjes, spotprenten, dagboeken en kranten.
(zie: www.scriptiebank.be)
260 studenten van 24 universiteiten en hogescholen dongen mee, maar Giselle Nath ging aan de haal met de hoofdprijs, €2500, die haar op 19 december 2011 in het Museum M van Leuven werd overhandigd.

Nieuw boek “Zonder woorden?”

01/12/2011 00:26

Politieke spotprenten zijn een aparte vorm van journalistiek. Zoals columns geven ze commentaar bij de actualiteit. Maar door hun beeldtaal en vaak ook hun eenvoud zijn ze directer.
Paul Van Damme en Stijn Van de Perre (UGent, VG Geschiedenis) illustreerden in hun boek Zonder woorden? vijftig grote thema’s uit de Belgische geschiedenis aan de hand van een weloverwogen selectie van meer dan 400 spotprenten die telkens in hun historische context werden geplaatst. Samen met vlotte syntheseteksten en tijdbalken vertellen de vele cartoons het verhaal van België, van de onafhankelijkheid tot de globalisering, van het unitaire naar het federale België, van partijvorming tot politieke schandalen. Het resultaat is een originele en eigenzinnige kijk op de geschiedenis van België. Een fantastische bron voor historici en leerkrachten.
Uitgeverij Pelckmans, 228 p., 28 x 30 cm, € 49,00.
ISBN 978 90 289 5988 0 (NL)

Nieuw boek Gita Deneckere (jg. 1986)

28/11/2011 02:33

Prof. dr. Gita Deneckere publiceerde zopas Leopold I. De eerste koning van Europa.
Leopold von Saksen-Coburg-Saalfeld was een kind van zijn tijd. Een romantische adelborst die opgroeide met een roeping tot grandeur. Na het Congres van Wenen in 1815 zag Leopold een stralende toekomst aan de zijde van de Britse kroonprinses door een tragische speling van het lot aan zijn neus voorbijgaan. Nadat hij de Griekse troon had geweigerd, werd hij in 1831 ‘democratisch’ tot koning der Belgen verkozen. Leopold I speelde zijn rol met verve.
Op basis van Leopolds persoonlijke brieven tekent Gita Deneckere het portret van een melancholische vorst die als geen ander het persoonlijke met het politieke wist te verweven. Door zijn ogen kijkt ze naar de geschiedenis van Europa in verandering.
Uitgever: Antwerpen, De Bezige Bij, 736 p., gebonden, € 29,90.
ISBN 978 90854 2317 1

Archief Amnesty International Vlaanderen in Amsab (08/12/2011)

22/11/2011 13:54

Het verleden – en het archief – van Amnesty International Vlaanderen is na een jaar zwoegen geordend.
Amsab-ISG verwierf de omvangrijke collectie van Amnesty International Vlaanderen in 2010. Amsab-medewerker Jessica Langouche (OSGG, jg.2006) werkte bijna het volledige afgelopen jaar aan de inventarisering daarvan.
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Amnesty International wordt het archief met een boeiend panelgesprek aan het brede publiek voorgesteld. Iedereen is van harte welkom!
Waar? Het Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent.
Wanneer? Donderdag 8 december 2011, om 19.30 uur.
Sprekers:
– Geert Van Goethem (OSGG, jg.1980), directeur van Amsab-ISG
– Karen Moeskops, directeur van Amnesty International Vlaanderen
– panelgesprek met Hanneke Verploeg en Willy Laes, pioniers en oud-voorzitters van Amnesty International Vlaanderen. Moderator: Jan Ouvry (OSGG, jg.1979), eindredacteur De Ochtend, Radio 1.
Tussendoor tonen we twee korte documentaires die aansluiten bij het Amnesty-werk rond mensenrechtenschendingen in sloppenwijken:
– Boer zijn in Cambodja (7’00”)
– Huisvernietiging in de stad van David (8’36”).
Daarna bieden we je een drankje aan.
Gelieve je komst ten laatste op maandag 5 december 2011 te bevestigen op 09 224 00 79 of orders@amsab.be.

Amélie Verfaillie (jg. 2010): Prijs André De Smet 2011

19/11/2011 16:52

Amélie Verfaillie ontving op 17 november 2011 de Prijs André De Smet 2011. Die prijs, genoemd naar de vredesactivist André De Smet, is een aanmoedigingspremie van Amsab-ISG en Vrede vzw voor wetenschap- pelijk onderzoek naar vredesproblematiek. De prijs werd tijdens een plechtigheid in het Amsab-ISG overhandigd door Chantal De Smet (jg. 1973) en Merel De Smet, respectievelijk de dochter en kleindochter van André.
Amélie Verfaillie ontving de prijs voor haar onderzoek naar de onpartijdigheid van Amnesty International in het Palestijns-Israëlisch conflict: London Calling: Amnesty International en haar vroege lobbywerk in Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden. Een onderzoek naar Amnesty’s poging tot onpartijdigheid (UGent, 2010).
Voor die scriptie verrichtte ze onderzoek in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, met de steun van de Stichting Gerrit Kreveld.

UGent zoekt hulp i.v.m. Spaanse vluchtelingen in de jaren 1937–1939

16/11/2011 14:37

De Universiteit van Valencia is samen met de UGent (VG Pedagogie) een project gestart om de geschiedenis van de ‘Spaanse Exile’ niet verloren te laten gaan. In de jaren 1937-1939 zijn heel wat Spaanse kinderen opgevangen bij Belgische families, in verschillende Belgische steden. Wij willen een beeld proberen te vormen van deze gebeurtenissen aan de hand van de verhalen van mensen die tijdens de Spaanse Burgeroorlog als kind van Spanje naar hier zijn gekomen, of van de families of andere betrokkenen die deze kinderen opgevangen hebben.

Heb je interesse om je ervaringen hierover te delen, neem dan contact op met andres.payarico@ugent.be of bel naar 09/264.63.82.
Om dit onderzoek te onderbouwen, zijn daarnaast ook geïnteresseerd in historisch archiefmateriaal uit deze periode, zoals foto’s, artikels, postkaarten, brieven, kledij.

‘Erfgoed van Industrie en Techniek’ zoekt auteurs

16/11/2011 14:26

Iets meer dan een decennium geleden, in 2000, gingen Vlaamse en Nederlandse tijdschriften voor industriële archeologie samen, en sedertdien verschijnt het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek‘. Het tijdschrift is inmiddels, qua oplage en verspreiding en ook inhoudelijk, het meest vooraanstaande tijdschrift voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed in het Nederlandse taalgebied. Vanaf dit jaar verschijnt het ook in een nieuw attractief formaat, volledig in kleur.
Jaarlijks wordt één themanummer gepland (in 2011 een nummer over mouten, brouwen en stoken) en twee nummers waarin zowel inhoudelijke artikels, studies van industrieel-archeologische sites, herbestemming van gebouwen, industriële en technische musea en collecties, het omgaan met het roerend en immaterieel erfgoed van nijverheid en techniek, enz.

Mocht U bereid zijn om in de loop van volgende maanden een bijdrage te leveren aan één van de op stapel staande nummers, of mocht U personen kennen die zulks willen/kunnen, dan ontvangen wij graag een berichtje met daarin
– een voorgestelde titel
– een korte tekst (een tiental lijnen) waarin U het onderwerp voorstelt of situeert
– tegen wanneer de tekst kan verwacht worden.
Voor meer informatie kunt U steeds contact opnemen met (voor Vlaanderen:) redactie@vvia.be.
Een overzicht van alle reeds verschenen nummers en hun inhoud vindt U intussen op de website www.vvia.be (doorklikken vanaf de startpagina).

Wandeling UGent Passage

14/11/2011 23:31


De nieuwe themawandeling UGentPassage neemt je mee langs de gemeenschappelijke geschiedenis van stad en universiteit. Op de route liggen elf ‘lieux de mémoire’ die de wisselende verhoudingen tussen universiteit, stad en samenleving symboliseren. Een kaart, een audiogids met de stem van burgemeester Termont en een smartphone-applicatie wijzen de weg.
Sinds de Universiteit Gent op 9 oktober 1817 feestelijk werd ingehuldigd in het stadhuis, hebben Gent en UGent een intense relatie met glorieuze hoogtes, tumultueuze laagtes en kabbelende tussenperiodes. Stad en universiteit zouden vandaag niet dezelfde zijn zonder elkaar. Hun wederkerige geschiedenis leer je op deze wandeling kennen.
Je kunt UGentPassage gratis wandelen met de brochure, de podguide, de applicatie voor iPhone en Android, de mobiele site voor alle andere smartphones of helemaal virtueel. Voor elk van de wandelwijzen kun je terecht op .

UGentPassage is een initiatief van de vakgroep Geschiedenis van de UGent en een bijproduct van UGentMemorie, het virtuele geheugen van de UGent:

Nieuw boek Harry Van Velthoven

14/11/2011 16:45

Naar aanleiding van de oppensioenstelling van dr. Harry Van Velthoven (hoogleraar aan de Hogeschool Gent: Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde), verzorgden Jasmien Van Daele (jg. 1999) en Karen Celis de uitgave van zijn belangrijkste teksten in het boek Waarheen met België? Van taalstrijd tot communautaire conflicten.
Prof. em. dr. Els Witte (jg. 1966) schreef de inleiding.
In de wereld bestaan talrijke situaties van taalonderdrukking. Hoe Vlaams is die Vlaamse beweging dan wel vanuit internationaal vergelijkend oogpunt? Haar vertrekpunt was eerder uitzonderlijk: een demografische meerderheid, een sociologische minderheid en een sociaaleconomisch ‘arm Vlaanderen’. Twee krachtlijnen bepaalden in samenhang haar verdere evolutie. Enerzijds de interne graad van ideologische en organisatorische ontwikkeling en verscheidenheid, anderzijds twee cruciale externe factoren: de democratisering van het stemrecht en de verschuiving van het economische zwaartepunt van Wallonië naar Vlaanderen.
Begonnen als een taalstrijd gericht op een beschermende wetgeving voor de taal met lage status, groeiden de taalspanningen in interactie met de Waalse beweging en een Belgische machtselite uit tot communautaire conflicten. Daarbij ging het de jongste tijd ook steeds meer om beleidstegenstellingen, teruggaande op historisch gegroeide ander- soortige politieke meerderheden in beide landsgedeelten.
Harry Van Velthoven (dr. gesch. VUB) werkte in de jaren ’70 intensief mee aan de postacademische werkcolleges van het OSGG.
Dit boek selecteert bijdragen uit zijn 35 jaar wetenschappelijk onderzoek, gefocust op vier aspecten: een stand van zaken met betrekking tot de studie van de Vlaamse beweging, elementen van een bijna vergeten taalstrijd zoals de houding van kerk en koning, momentopnames van de relatie met de socialistische partij en de mythevorming ter zake, de betekenis van de daensistische beweging, de vorming naar vandaag van alternatieve naties en identificaties (Vlaamse, Waalse, Brusselse) en de zoektocht naar een al dan niet bereikbaar nieuw evenwicht. Het boek eindigt met een reflectie op de stand van zaken in 2011.
Brussel: ASP Editions, 368 p., € 25,00. ISBN: 9789054878759

Dr. Jan G. De Brouwere overleden (OSGG-jg. 1937)

01/11/2011 02:51

Jan Gustaaf DE BROUWERE (OSGG jg. 1937) is op 95-jarige leeftijd overleden.
Hij werd geboren op 2 december 1915 in Kortrijk en overleed op 7 maart 2011 in Oostende.
Hij maakte bij prof. Hubert van Houtte de licentiaatsverhandeling “De kasselrij Oudenaarde. Demographische studie”.
In 1937 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde HSO geschiedenis.
In 1939 promoveerde hij tot doctor in de geschiedenis aan de Ludwig-Maximilian-Universität München.
Via de Examencommissie van de Staat behaalde hij in 1942 de diploma’s van geaggregeerde geschiedenis HSO (Franstalig) en van bibliothecaris-bibliograaf.
In 1946 trouwde hij met mevrouw Marie-Claire Tillier.
Hij was eventjes leraar aan het Koninklijk Atheneum Aalst (15.09.1938-8.10.1938), studeerde dan aan de Universiteit van München (1938-1939), werd leraar aan het Koninklijk Atheneum Vilvoorde (25.09.1939-30.09.1940) en een tijdlang (wellicht in 1941) aan de Middelbare Normaalschool Maria-Boodschap [nu opgegaan in HUB-Ehsal] in Brussel.
In de Koninklijke Bibliotheek Brussel werd hij stagiair-bibliothecaris (16.10.1941-30.12.1942), bibliothecaris (31.12.1942-31.12.1947) en bibliothecaris-bibliograaf (1.01.1947-30.06.1956).
Hij werd dan hoofdbibliothecaris van de Universiteit van Elisabethstad (Congo) (1.07.1956-30.11.1958).
Na zijn terugkeer uit Congo werkte hij in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, eerst als bibliothecaris-bibliograaf (1.12.1958-26.07.1966), dan als assistent (27.07.1966- 30.11.1966), werkleider (1.12.1966-30.06.1970), afdelingshoofd (vanaf 1.07.1970) en waarnemend departementshoofd. Op 1.01.1981 ging hij met pensioen.
De Brouwere was lid van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Nieuwe publicatie “Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw”

01/11/2011 02:32

Zopas publiceerden Martine Smets (lic. geschiedenis VUB; lic. communicatiewetenschappen UGent; lector journalistenopleiding Arteveldehogeschool) en Aurèle Looman (OSGG, jg. 1966) “Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw: De eerste helft”. Het boek besteedt veel aandacht aan opkomende niet-Europese regio’s en bevat veel kaarten.

Gent, Academia Press, 2011, 321 p. € 29,50.
ISBN 9789038217468